Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Posts Tagged ‘wie is wie?’

Schröder-Schräder & Kröller-Müller

Er zijn twee vrouwen over wier (deren) naam ik wel eens struikel (wat de uitspraak betreft). De ene is Truus Schröder-Schräder (1889-1985), de ander Helene Kröller-Müller (1869-1939). Het was niet ongebruikelijk dat Nederlandse vrouwen hun eigen naam achter die van de echtgenoot plaatsten – en dat lang voordat in de BRD mevrouw Leutheusser-Schnarrenberger op het […]

Weiter lesen...

Wie is wie? – Stadhouder Willem III

Stadhouder Willem III (1650–1702) – derde rij, vierde van links bij de portretten) – werd koning van Engeland. Hoe dat? Willem III van Oranje werd geboren acht dagen na het plotselinge heengaan van zijn vader, stadhouder Willem II, die aan de pokken overleed. Zijn moeder was Maria Henriëtte Stuart, de Engelse Princess Royal. Bron De […]

Weiter lesen...

Jongens, jongens!

Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan (man sagt zu keiner Kuh Blässle, wenn sie keinen Flecken hat), luidt het spreekwoord dat me bij de laatste woorden in de vorige bijdrage te binnen schoot. Hier links ziet u de gevelsteen van het geboortehuis van Willem IJsbrantsz Bontekoe (1587-1657) Veermanskade 15 in […]

Weiter lesen...

Ga zo voort mijn zoon…

Ga zo voort mijn zoon en gij zult Spinoza heten! Dit is een PS’je bij doorgaan: doorgaan is voortgaan (weitermachen). Welk kind heeft niet meteen aan bladgroente gedacht toen het voor het eerst de naam Spinoza hoorde? En wat heeft de wijsgeer Spinoza met de bladgroente spinazie (Spinat) te maken? Welk kind heeft niet meteen […]

Weiter lesen...

Wie is wie? – Maurits

Maurits van Oranje (Dillenburg, 14 november 1567 – Den Haag, 23 april 1625), prins van Oranje en graaf van Nassau was stadhouder en legeraanvoerder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot hij in 1618 de titel prins van Oranje erfde van zijn halfbroer Filips Willem, werd hij Maurits van Nassau genoemd. Bron Deze Maurits […]

Weiter lesen...

Wie is wie? – Aletta Jacobs

Onze voormalige collega van het Talencentrum, Esther Bouma, schreef volgend stukje over Aletta Jacobs: tweede van links, onderste rij van de kopstukken. Esther Bouma krijgt „Knielen op een bed van violen“ van Jan Siebelink. Nederlandse, vrouwelijke helden hebben het niet gemakkelijk volgens Lotte Jensen (historisch letterkundige) die hier een college over geeft op de Universiteit […]

Weiter lesen...

Wie is wie? – Vadertje Drees

Laat ik – bij gebrek aan enthousiaste deelname – dan zelf nog maar een kopstuk bespreken. Zo blijf ik natuurlijk wel op mijn dozen met Nederlandse romans zitten; is er echt niemand die een roman van Brouwers, Siebelink, Mulisch …. wil hebben? Zie Wie is wie? Willem Drees (1886-1988) was sociaal-democraat: de vader van de […]

Weiter lesen...

Wie is wie? – Thorbecke

Johannes Brunner schreef het volgende over Johan Rudolph Thorbecke. Als dank ontvangt hij „De stille kracht“ van Louis Couperus. De enige BN’er die ik meteen had herkend – behalve de personen die u al had opgenoemd – was Thorbecke. Waarom? Een paar jaar geleden hebben wij in onze VHS-Nederlands cursus de dramaserie „Wij Alexander“ bekeken. […]

Weiter lesen...

Wie is wie? – Hendrik Antoon Lorentz

Onze zomergast van vorig jaar reageerde als eerste. De debuutroman van J.J. Voskuil Bij nader inzien is voor hem. Tussen Vincent van Gogh en (naar ik meen) Aletta Jacobs staan twee markante hoofden. Kalend, verzorgde baard, een brilletje: het kan niet anders dan dat Hergé deze portretten voor ogen had als hij in zijn Kuifje-albums […]

Weiter lesen...

Wie is wie?

Deze portretten heb ik toevallig gevonden… 3 [sic] vrouwen en 22 mannen! Ik geef eerlijk toe: ik herkende ze ook niet allemaal.     Maar wie u, trouwe lezer van onze blog, zou kunnen (her)kennen: koningin Wilhelmina, Spinoza, Erasmus, Piet Hein en Willem van Oranje. Ook hebben we hier portretten van Johan van Oldenbarnevelt, Multatuli, […]

Weiter lesen...