Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

vrij mi bo

Om te vieren dat de werkweek om is, wordt er in Duitsland al eens een Feierabendbier gedronken. In Nederland is voor die activiteit een acroniem gebruikelijk, de vrijmibo. Dit woord is gevormd op basis van de eerste letters van vrijdag middag borrel. Het is, in de betekenis van een hapje en een drankje na het werk op vrijdag, erg goed vertegenwoordigd op Twitter en Instagram. Aan deze tweet kan je ook zien dat het acroniem intussen als nomen wordt gezien:

En wat een vrijmibo’s daar zeg

Vrijdagmiddagborrel (Foto: Halandinh, CC BY-SA 3.0)

De meervoudsvorm met weglatingsteken +s is gebruikelijk bij woorden op -o (denk aan bijvoorbeeld aan auto –> auto’s) en wordt hier aan het acroniem toegevoegd. Vrijmibo is een de-woord, omdat ook borrel een de-woord is en samenstelling in het Nederlands het lidwoord krijgen van het laatste deel van de samenstelling (rechtsregerend).

Ik heb voorlopig nog geen werkwoord gevonden dat op basis van dit acroniem gevormd werd. Analoog met

borrel – borrelen

kan ik me nochtans voorstellen dat er zinnen ontstaan als

Vandaag erg lang gevrijmibood
Kom je straks vrijmiboën?
Ik vrijmibo deze week niet

Dat zou dan een impliciete transpositie zijn, een fenomeen dat hier al vaker werd aangehaald. De klinkerbotsing en bijhorende spelproblemen zouden er evenwel net zo goed voor kunnen zorgen dat het werkwoord niet ontstaat.

Opmerkelijk is ook nog dat het woord vrijmibo vaak in Engelstalige tweets van Nederlanders wordt gebruikt.

Our next VRIJMIBO will be organized in the Plasmanbar.
No plans for your vrijmibo yet?

Klinkt gek, toch? In het Engels wordt de hashtag #tgif vaak gebruikt (thank god it’s friday).

Is het nog nodig te zeggen dat de vrijmibo in België totaal onbekend is? Ook borrelen doen alleen Nederlanders, de Belgen aperitieven.

Tags: , ,

Der Beitrag wurde am Freitag, den 23. Mai 2014 um 12:00 Uhr von Truus De Wilde veröffentlicht und wurde unter Allgemein, Niederlande, Wortschatz abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert