Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Het is mooi geweest!

De hele nacht gefeest? Al wakker?
En hoe kijkt u terug op de afgelopen voetbalweken? Was het een mooie tijd of is het nu mooi geweest?

Het is mooi geweest! (klemtoon op geweest) zegt bijvoorbeeld een moeder tegen vrolijk ravottende (herumtollende) kinderen die naar bed moeten. Dat zegt ook iemand die een streep onder iets wil zetten en die tevreden of zelfs blij is dat iets afgelopen, voorbij is.

Duitstaligen hebben waarschijnlijk moeite met deze betekenis en dat hangt samen met het gebruik van perfectum en imperfectum. Nederlandstaligen zijn in het gebruik daarvan – al zeg ik het zelf – iets secuurder.

Met het imperfectum wordt een toestand in het verleden uitgedrukt: het WK was een geweldige tijd, wat waren die wedstrijden spannend, behalve dan die ene… Een Berlijner zei, las ik in de krant: Als mijn kinderen weer eens niet kunnen slapen, ga ik ze over de wedstrijd NL-Argentinië  vertellen!
Het perfectum legt daarentegen de focus op het einde van een handeling of toestand: en toch heb ik genoten van het spel van Robben.

Het is mooi geweest legt de nadruk op wat voorbij is en drukt tevens uit dat iets voorbij is. Dat kan een vaststelling zijn (jetzt ist Schluss) maar is meestal een opluchting: Schluß mit lustig of das Leben geht weiter.

Gebruik in geen geval het plusquamperfectum! De volgende 2 zinnen zijn FOUT.
* Het was mooi geweest.
* Het was een mooie tijd geweest.

Het was mooi geweest als Nederland (of België) wereldkampioen geworden was!
Het was een mooie tijd geweest als mijn buren de wedstrijden niet thuis voor de tv hadden gevolgd.

Hoe zouden onze jongens in Frankrijk het eigenlijk doen?
Zou er een groene of een gele trui (Trikot) in zitten?

Tags:

Der Beitrag wurde am Montag, den 14. Juli 2014 um 10:19 Uhr von Johanna Ridderbeekx veröffentlicht und wurde unter Grammatik, Sprachvergleich abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert