Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Nederlands studeren in Berlijn: nieuw masterprogramma

In Berlijn gaat vanaf oktober een nieuwe masteropleiding voor neerlandici van start. Tijdens de tweejarige masterstudie Niederlandistik im internationalen Kontext wordt de Nederlandse taal en cultuur bestudeerd in een vergelijkend kader: literaire en taalkundige ontwikkelingen en verschijnselen binnen het Nederlandse taalgebied worden in een internationale context geplaatst. De primaire focus is daarbij de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur, maar als student leer je die met de situatie in andere taalgebieden en culturen te contrasteren.

Philologische Bibliothek, FU Berlin (Foto: David Ausserhofer, Bildarchiv FU Berlin)

Niederlandistik im internationalen Kontext is een researchmaster. Dat betekent dat de studie zich inhoudelijk en methodologisch op actueel onderzoek binnen de neerlandistiek oriënteert. Er kan een taalkundig ofwel letterkundig profiel gekozen worden, maar combinaties van beide takken zijn ook mogelijk. In principe kan er vrij uit het moduleaanbod worden gekozen.

De letterkundige modules houden zich bezig met intertextualiteit, cultuurtransfer en literatuurtheorie en -geschiedenis. Op het gebied van de taalkunde gaat het om de vergelijking van talige structuren, om taalverandering, maar ook om sociolinguϊstische aspecten als migratie, taalbeleid en globalisering. Deze invalshoeken worden aangevuld door modules met een breder cultuurwetenschappelijk perspectief op bijvoorbeeld actuele politieke debatten. Voor niet-moedertaalsprekers is er bovendien de kans om de beheersing van het Nederlands te perfectioneren.

De inschrijfperiode voor het studiejaar 2014/2015 loopt nog tot 15 augustus.
Voor contactgegevens en uitgebreide informatie over inhoudelijke en organisatorische aspecten van de masteropleiding Niederlandistik im internationalen Kontext kunt u terecht op de info-site van de Freie Universität (Duits/Engels) en op de website van de afdeling Niederländische Philologie aan de Freie Universität Berlin.

Met vragen over de neerlandistiek in Berlijn en over onze opleidingen kunt u zich wenden tot Matthias Hüning.

Der Beitrag wurde am Freitag, den 18. Juli 2014 um 10:20 Uhr von Matthias Hüning veröffentlicht und wurde unter Allgemein abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert