Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Gedeelde staat en deelstaat

Ik gebruik het zomerreces (Sommerferien) voor wat uitleg (en vertaling) van begrippen die onze studenten in het Nederlands vaak doen struikelen.

Inmiddels gesloopt: Palast der Republik (CC-by-sa)

De twee staten die eertijds samen achtereenvolgens het Duitse keizerrijk, de Weimarrepubliek en het Derde Rijk vormden, werden in 1945 door de geallieerden gedeeld in vier bezettingszones (Brits, Amerikaans, Frans en Russisch) waaruit vervolgens de Bondsrepubliek en de Duitse Democratische Republiek onstonden. Ook Berlijn werd gevierendeeld en na 1949 gold de Russische sector als de hoofdstad van de DDR. De drie andere sectoren vormden Berlijn-West (niet te verwarren met West-Berlijn!)

Sinds 1990 bestaat de federale (föderative) Bondsrepubliek uit 13 deelstaten (Bundesländer) elk met een eigen regering en minister-president en drie stadstaten: Berlijn, Hamburg en Bremen. De stadstaat HH heeft een Erster Bürgermeister, HB een gewone burgemeester en Berlijn een regerende burgemeester (regierender Bürgermeister).

België
Vergelijkbaar met de Duitse deelstaten zijn de drie Gewesten (Regionen): het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast kent België drie Gemeenschappen (Gemeinschaften) die eveneens een eigen regering en een zekere autonomie hebben: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. Daar hebben we al eens eerder op gewezen. Het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap vormen samen een regering (in totaal dus vijf regeringen op „deelstaatniveau“). Provincies zijn er ook nog.

Nederland
Op deelstaatniveau heeft Nederland geen vertegenwoordiging.
Dankzij de drooglegging van delen van het IJsselmeer telt Nederland sinds 1 januari 1986 12 provincies. Bestuurd worden ze door de Provinciale Staten (volksvertegenwoordiging) die de leden van Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur) kiezen aan het hoofd waarvan een commissaris van de Koning (wordt benoemd) staat – behalve in Limburg: daar heet de commissaris gouverneur. Nederland is in tegenstelling tot de Bondsrepubliek en België een eenheidsstaat, wat betekent dat de provincies geen autonomie hebben. De leden van Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal (vgl. Bundesrat).

Golbez, CC-BY-2.0

Suriname
De Republiek Suriname is onderverdeeld in 10 districten: 1. Brokopondo 2. Commewijne 3. Coronie 4. Marowijne 5. Nickerie 6. Para 7. Paramaribo 8. Saramacca 9. Sipaliwini 10. Wanica.

Evenals Nederland is Suriname een eenheidsstaat; de districten zijn dus te vergelijken met de Nederlandse provincies. Ze worden bestuurd door de districtscommissaris (wordt benoemd) en gedeputeerden uit de districtsraad.
Een uitzondering vormt Sipaliwini (9), overwegend regenwoud, dat vanuit Paramaribo wordt bestuurd.

Heb ik u erg verveeld? Verschoning!
Wij hebben nu tenminste een paar praktische links voor studenten die in de politieke doolhof van het Nederlandse taalgebied de weg zijn kwijtgeraakt.

Wordt vervolgd.

Tags: , ,

Der Beitrag wurde am Mittwoch, den 23. August 2017 um 12:14 Uhr von Johanna Ridderbeekx veröffentlicht und wurde unter Niederlande, Sprachvergleich, Suriname, Wortschatz abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert