Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Mits

Wolf (Foto: National Digital Library of the United States Fish and Wildlife Service, PD)

Het is bekend dat de biologische verscheidenheid in Europa achteruitgaat. Maar diersoorten die verdwijnen, komen soms toch weer terug. Zo is de wolf, die in de negentiende eeuw uit onze gebieden verdween, sinds kort terug in Duitsland en Frankrijk. En het zou best kunnen dat hij ook weer in België opduikt. De terugkeer van de wolf is er een goed voorbeeld van, dat „de natuur, mits adequate bescherming, het geleden verlies deels kan goedmaken“, schrijven Hendrik Schoukens en An Cliquet in een opiniestuk in DeRedactie. Met mits adequate bescherming bedoelen de auteurs dat de wolf zich alleen weer in België kan vestigen als er beschermende maatregelen worden getroffen, zoals een jachtverbod.

Mits is een raar woord. Schoukens en Cliquet gebruiken mits als voorzetsel, synoniem met op voorwaarde van. Dit gebruik komt alleen in België voor. Een kleine zoekopdracht in recente artikelen van DeRedactie levert meteen nog een paar voorbeelden op:

Na het tellen van de stemmen op 15 april, zal mits positief resultaat, het akkoord in een CAO worden gegoten. (artikel van 4 april)
Voor Gambia zegt het ministerie dat het mogelijk is om veilig te reizen, mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. (artikel van 8 april)

Van Dale en Taaladvies.net beschouwen het gebruik van mits als voorzetsel niet als standaardtaal. Volgens deze autoriteiten mogen we mits alleen gebruiken als voegwoord. Het leidt dan een bijzin van voorwaarde in. Het voegwoord mits is synoniem met (alleen) als en met op voorwaarde dat (Du. vorausgesetzt, dass …; unter der Bedingung, dass …). Enkele voorbeelden:

Mits de Raad instemt met een dergelijk voorstel, wordt het ontwerp ook op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst. (Taaladvies.net)
U krijgt in de maand april bericht over eventuele belastingteruggave, mits u het daartoe strekkende aanvraagformulier tijdig indient. (Taaladvies.net)

U merkt het aan de voorbeelden: mits is een formeel woord dat vooral in schrijftaal voorkomt. Het Genootschap Onze Taal neemt mits zelfs op in zijn lijst van ouderwets taalgebruik. Het is dus een woord dat je beter kunt vermijden.

Eerlijk gezegd, van mij mag mits best verdwijnen. Als de wolf maar terugkomt.

Tags: ,

Der Beitrag wurde am Montag, den 14. April 2014 um 10:14 Uhr von Janneke Diepeveen veröffentlicht und wurde unter Grammatik, Sprachvariation abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert