Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Is dit correct Nederlands? – deel 4 (slot)

Nederland en Vlaanderen (Foto: BDijkstra, PD)

Wij hameren er bij de studenten op, en leggen er in ons wetenschappelijk werk de nadruk op, dat niet elke onbekende vorm een fout is. Heel vaak gaat het om een variant, die bijvoorbeeld enkel in Nederland, of enkel in Vlaanderen bekend is. Bij ons is het vanzelfsprekend om de verscheidenheid van het Nederlands te thematiseren.

Dat gebeurt op veel verschillende manieren. Bijna evident is het dat de gevorderde studenten in taalwetenschappelijke colleges de ontwikkeling van en variatie in het Nederlands leren kennen, duiden en analyseren (college Variation und Wandel im Niederländischen). Dat ik, als Belgische medewerker, insta voor dit college, mag een mooie illustratie daarvan zijn. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat ook de studenten in de taalverwervingscolleges vanaf het prilste begin mogen en zelfs moeten geconfronteerd worden met alle mogelijke vormen van Nederlands. Uiteraard gaat het daarbij niet om een actief beheersen, wel om het passieve verstaan, om de receptieve vaardigheden.

Ook daarom werken we intensief mee aan het project Dutch++, dat als bedoeling heeft om het thema Variatie in het Nederlands op een aangename, snelle en digitale manier makkelijk te integreren in het onderwijs. Binnen dit project, dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en gecoördineerd door de Universität Wien, wordt een website ontwikkeld waarop docenten en studenten informatie rond het thema variatie kunnen vinden, geïllustreerd met geluids- en beeldfragmenten. Er zal ook een unieke module met (variatie)oefeningen worden aangeboden.

Maakt u zich geen zorgen, het gaat er niet om dat de studenten actief allerlei variëteiten kunnen beheersen, nabootsen of gebruiken. Wel belangrijk vinden wij dat de studenten niet alleen „Nederlands uit de boekjes“ kennen. Toch zijn ook docenten, ik durf te zeggen, zélfs docenten, beperkt in de variatie die ze kunnen aanbieden: ze komen uit een bepaalde regio, hebben een bepaalde leeftijd en sociale achtergrond, hebben een bepaalde realisatie van de r en de enzovoort. De website van Dutch++ wil een tool bieden om variatie in de klas te brengen. Belangrijk is zowel de kennis over variatie te vergroten als de houding tegenover variatie te thematiseren. We werken momenteel nog volop aan de Dutch++-website en we brengen u uiteraard op de hoogte als ze klaar is!

Voor alle taalgebruikers, zowel uit het dominante gebied als het niet-dominante, zou in een ideaal geval de reactie op onbekende vormen moeten zijn: „Is dit een vorm van variatie?“ Pas op de tweede plaats is de vraag naar een fout legitiem. Meer weten? Collega’s Matthias Hüning en Janneke Diepeveen publiceerden erover in Ons Erfdeel.

Tags:

Der Beitrag wurde am Mittwoch, den 4. Juni 2014 um 14:20 Uhr von Truus De Wilde veröffentlicht und wurde unter Niederlande, Sprachvariation abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert