Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Zingt u ook zo graag?

Nee, wees maar niet bang, er komt geen link naar Drs. P.
Ik heb een verhaal uit de oude doos (aus der Mottenkiste) en de zanger heet Robert Long. In de jaren 70 zong hij Het leven was lijden, een lied waarin hij de onmogelijkheid tot liefhebben in een streng gereformeerd milieu bezong. Daarin komt de zin voor: Ik mocht naar de kerk maar ik kon nooit eens zingen.

Condoom (Béa on fr.wikipedia, PD-self)

Wat bedoelde Robert?
Robert zinspeelde op een uitdrukking die toen nog gebezigd werd. Voor het zingen de kerk uitgaan staat voor coïtus interruptus, een toentertijd niet ongebruikelijke methode om ongewenste zwangerschap te voorkomen.

Waar die uitdrukking vandaan komt? Niet uit de katholieke hoek in elk geval: katholieken zingen de hele H. Mis door. Maar in de gereformeerde dienst staat het Woord, de preek centraal. En dat terwijl de gelovigen blijkbaar het liefst een paar mooie psalmen zouden zingen. Een en ander wil overigens niet zeggen dat de katholieken na de zondagsplicht niet ook voor het zingen de kerk uitgingen.

In de tweetalige Van Dale lees ik de vertaling: ± vorher aussteigen. Ja, in die betekenis zou u deze uitdrukking nog kunnen gebruiken.

Der Beitrag wurde am Sonntag, den 17. August 2014 um 10:00 Uhr von Johanna Ridderbeekx veröffentlicht und wurde unter Idiom, Wortschatz abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert