Nederlands

Beobachtungen zur niederländischen Sprache

Pompen of verzuipen

Op de uitdrukking erop of eronder (alles oder nichts) heb ik al eens gewezen. Pompen of verzuipen betekent hetzelfde.

Men verhaalt (erzählt) wel dat in de Middeleeuwen pompen of verzuipen een typisch Hollandse folterstraf was: de gestrafte zat een in put die vol water stroomde: hij had geen keus – wilde hij overleven dan moest-ie pompen!
Collega Bettina Noak – mijn vaste vraagbaak (Ratgeberin) in historische kwesties – verwees dit verhaal meteen naar het rijk der fabelen. De uitdrukking komt uit de zeevaart: daar waren genoeg situaties waarin slechts pompen het overleven verzekerde.

Na de grote stormvloed, de wa­ters­nood­ramp van fe­bru­a­ri 1953, werd het Deltaplan besloten: de zeearmen in het zuidwesten van Nederland zouden worden afgesloten. De Westerschelde, de toegang tot de haven van Antwerpen en de Nieuwe Waterweg (haven Rotterdam) zouden uiteraard open blijven; maar het Haringvliet (een vliet is een rivier, beek) bijvoorbeeld ging dicht. Zo gezegd, zo gedaan. In de loop van het project werd echter duidelijk dat een en ander ongewenste gevolgen voor het milieu had: de verzilting van het water nam af. Voor het afsluiten van de Oosterschelde werd daarom gekozen voor „schuifdeuren“: de Oosterschelde bleef open maar in noodgeval (stormvloed) kunnen de deuren gesloten worden.
Bent u in de buurt, dan bezoek Neeltje Jans.

Een Nederlandse filmregisseur die niet vergeten mag worden, Bert Haanstra, filmde de afsluiting van het Veerse Gat dat als eerste dicht ging. Deze film Delta phase I is op youtube in Duitsland niet te zien; wel in het Rijksmuseum!

Maar ik heb een ander stukje film (al eerder hier genoemd) van Bert Haanstra voor u: Zwemles!
Of: hoe Nederlandertjes leren het hoofd boven water te houden.

Wilt u meer weten over Nederland en het water?
Erop of eronder: een mooi boek!

Tags: ,

Der Beitrag wurde am Donnerstag, den 5. November 2015 um 08:57 Uhr von Johanna Ridderbeekx veröffentlicht und wurde unter Idiom, Niederlande, Sprachvergleich abgelegt. Sie können die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.

Kommentarfunktion ist deaktiviert